moliri
er for alle ... MedarbejdereBestyrelserEksterne partnere 

moliri skaber værdi for hele virksomheden

Ved at forbinde virksomhedens mange kontaktflader i én platform, skaber moliri øget værdi for bestyrelsen, ledelsen og personalet samt jeres eksterne samarbejdspartnere

Brugerstyring

I har fuld kontrol over hvilke brugere, der kan oprette og redigere indhold på tværs af virksomhedens forskellige kontaktflader.

Løbende udvikling

moliri er et levende produkt, der er under konstant udvikling – det betyder ugentlige opdateringer og nye features på baggrund af brugertests.

Integration

Med integration til flere systemer og automatisering, samler moliri jeres fokus ét sted – nemlig på øget værdiskabelse gennem dialog.

Digital arbejdsplads

moliri binder hele Office 365 sammen i én simpel platform, så I får glæde af de mange programmer og funktioner der er relevante for jer

For Ledelsen & personalet

... skaber moliri engagerende vidensdeling på tværs af hele arbejdspladsen. 

Med moliri får I de optimale rammer til at skabe de bedste betingelser for idéudvikling, samarbejde og engagement blandt hele personalestaben. 

For ledelsen etableres en fælles forståelse mellem direktionen og mellemlederne på en nem og overskuelig måde. 

 

Meget mere vidensdeling

Del, rediger og kommenter på nyheder, artikler og begivenheder i samarbejde med dine kolleger

Dokument-
håndtering

Slut med overfyldte filarkiver med kopier af indhold, der skaber tidsspild og misforståelser i organisationen.

Medarbejder-
oversigt

Find hurtigt frem til kollegers kontaktoplysninger og kompetencer, og ring dem op direkte fra moliri

For bestyrelsen

... skaber moliri Onboard en tidssvarende og digital platform, som sikrer overblik, vidensdeling og forretningsoptimering.

Med hele bestyrelsen samlet på én platform, er bestyrelsesarbejdet altid tilgængeligt for alle medlemmer.

Hvad enten det er i forbindelse med strategimødet, årsbudgettet, eller for løbende at være opdateret på virksomheden, er bestyrelsen altid forberedt og har råderum til vigtige beslutninger. 

Nemt og effektivt

Opfølgning på budgetter og adgang til bestyrelsens dokumenter med mulighed for underskrift med digital signatur.

Dagsordensmodul

Simpel håndtering af dagsordner – opret nye møder, dagsordner og mødereferater med få klik

Del og kommenter

Bestyrelsen kan nemt dele deres noter med andre medlemmer og kommentere indbyrdes.

For jeres eksterne samarbejdspartnere

... udgør moliri én samlet platform, som faciliteter vidensdeling, dialog og samarbejde mellem virksomheden, jeres kunder og øvrige samarbejdspartnere. 

Flyt dialogen med kunden over i moliri, og lad kunden bidrage til jeres næste produkt ved at udveksle idéer, synspunkter og viden.

Inviter eksterne partnere til at bidrage med rådgivning om jura, økonomi og personaleforhold direkte i moliri. 

Kontaktoversigt

Find hurtigt kontaktoplysninger på en samarbejdspartner og ring denne op direkte gennem moliri

Bedre overblik

Strukturer al information og dialog med samtlige af jeres eksterne samarbejdspartnere et sted.

Ekstern kommunikation

Sørg for, at jeres kunder altid er opdaterede på samarbejdet, såsom ved produktændringer og nye tiltag, gennem moliri